MINA UTBILDNINGAR

Leg. Kiropraktor
Lic. Personlig Tränare
Cert. NLP Trainer
Cert. Hypnoscoach
Cert. ICC Coach
Cert. mBIT Coach
Havening utövare
Under utbildning till Mental Tränare
Lärling hos en shaman

Jag har drivit mitt eget företag de senaste 10 åren. Jag startade som Leg. Kiropraktor, Lic. Personlig Tränare och Gruppträningsinstruktör. Kroppen och dess funktion har intresserat mig mycket ända sedan jag var ung. Leg. Kiropraktor är en 5-årig högskoleutbildning som ger en gedigen grund i förståelsen för den fysiska kroppen och dess funktion. Jag insåg dock ganska snart att en människa består av mer än bara sin fysiska kropp med dess skavanker och skador. När jag hade bedrivit min klinik i cirka 3 år började jag allt mer intressera mig för de psykologiska och mentala aspekterna av människan och hur detta påverkar välmående. Här startade en ny utbildningsresa för mig. Jag har under åren mellan 2015-2020 utbildat mig till cert. ICC Coach, Cert. NLP Practitioner, Cert. NLP Master och slutligen Cert. NLP Trainer, Cert. Hypnoscoach, Cert. mBit Coach, Havening, grundutbildningen i Klinisk Hypnos samt är i skrivande stund under utbildning till Mental Tränare. Det var intensiva år som förändrade mig som person, sättet jag ser på människan samt hur jag upplever världen.

Under 2020 bestämde jag mig att ta en paus från mitt arbete och bege mig ut i världen för att finna inspirationen till det som kommer bli min unika nisch arbetsmässigt. Jag hade inte riktigt räknat med att jag i Costa Rica skulle möta en shaman och att detta mötet var starten på ett lärlingsskap inom shamanismen. Shamanismen består av gamla läkekunskap, traditioner, spiritualitet och psykologi. Det har visat sig vara ett väldigt användbart komplement till mina övriga kunskaper och kompetenser. Så nu är frågan hur jag på bästa sätt kan kombinera dessa olika kompetenser och skapa en helhet som blir gynnsam för andra. Jag är nu till baka i Sverige och har startat en kombination av behandlingar, samtal, föreläsningar och shamanska ceremonier.

Min önskan för framtiden är, att tillsammans med andra kompletterande kompetenser, skapa en plats för människors att läka, utvecklas och frodas. Jag ser fram emot att se vad jag kommer att göra i framtiden, vart jag kommer vara och hur det kommer att gå till. Har du förslag, tankar eller önskar bolla idéer? Kanske är just du min framtida samarbetspartner? Kontakta mig på info@karnawiberg.se. 

Kiropraktik
Ett Kiropraktiskt omhändertagande kan innehålla en rad olika sätt att möta och behandla en person. Det innefattar en anamnes (sjukdomshistoria), undersökning och någon intervention (behandling). Beroende på vad som uppvisas så finns det flera olika sätt att angripa det problem som en patient söker för. Detta kan bland annat innefatta ledjusteringar (HVLA-manipulation), massage och triggerpunktsterapi, stretching, rehabilitering, ergonomi, aningstekniker mm (läs mera på http://www.kiropraktiskaforeningen.se/kiropraktik/). Kiropraktik är en övergripande fysisk behandlingsform även om den innefattar frågor och råd som tangerar andra delar av livet. 

Personlig Träning
Tränings som är skräddarsydd för en person, en grupp eller ett visst mål. Träningsupplägget sker med hänsyn till eventuella skador och begräsningar. Kan vara allt från allmän träning för välmående till specifik träning för den som vill bli världsmästare. Kan många gånger även innehålla kostråd och kostupplägg. 

NLP (Neuro Lingvistisk Programmering)
NLP handlar om kommunikation. Neuro står för hjärnans funktion, Lingvistiken för språket och Programmering för våra beteenden. NLP handlar om kommunikation, internt och externt. Den interna kommunikationen är bland annat hur vi resonerar och samtalar med oss själva. Vad säger du till dig själv, vilka resonemang för du med dig själv och om dig själv? Den externa kommunikationen är det som blir våra beteenden och det vi säger till andra, det vill säga hur vi agerar utanför oss själva. Beter du dig och uppfattas du på det sättet som du tror och önskar? NLP innehåller olika verktyg, modeller och tekniker som används i kommunikationen med dig själv och med andra (läs mera på https://www.nlpforeningen.se/vad-ar-nlp/). Som utbildad NLP Guide hjälper jag individer genom samtal och olika tekniker för att förändra tankar, känslor och beteenden mot ett önskat resultat. NLPs olika modeller och tekniker kan användas i föreläsningar och workshops för grupper och företag. NLP utgår från individen eller gruppens önskade resultat och strävar mot förändringar som för oss närmare målet. Som NLP Trainer utbildar jag i grundutbildningar (NLP Practitioner) i NLP. 

Hypnos
Hypnos handlar om ett alternativt medvetandetillstånd. Hypnos är ett tillstånd alla människor dagligen går i och ur. Det handlar om att kunna smalna av och rikta sitt fokus och samtidigt skärma av omvärlden. Det finns många olika grepp för hypnotiska tillstånd. Det hypnotiska tillståndet gör oss mera mottagliga för förändring och ger oss ett minskat kritiskt granskade av vad som anses vara möjligt eller rent av omöjligt (vilket är en högst subjektiv upplevelse). Det kan hjälpa oss att skapa nya insikter och möjligheter att förändra tankar, känslor och beteenden mot ett önskat mål. All hypnos är egentligen självhypnos. Så oavsett om du kommer som klient och får hjälp att låta dig guidas till ett hypnotiskt tillstånd eller om du använder tex en guidad meditation eller helt på egen hand skapar det hypnotiska tillståndet, så är det en variant av självhypnos och du har alltid kontrollen. Hypnosen kan ses som ramen som sedan kan fyllas beroende på vad du har för erfarenhet och utbildning. Som hypnoscoach används en blandning av coachande förhållningssätt, NLP och mental träning under hypnosen och syftar till utveckling mot ett önskat mål (läs mera på https://www.unestaleducation.se/artiklar/vad-ar-hypnos/). Det finns även det som kallas för klinisk hypnos vilket då är en Legitimerad vårdgivare som utövar hypnos inom sitt yrkesområde (läs mera på https://www.hypnosforeningen.se). 

ICC Coach & mBIT Coach
En Coach hjälper människor att hitta sina egna svar, sina inre drivkrafter och att sätta mål. Genom coachande frågor guidas klienten att finna sina egna svar och skapa sig förståelse och insikter kring vad som krävs för att skapa och nå önskade mål. En coach hjälper människor att skapa sina egna förutsättningar för att fungera bättre, må bättre och prestera bättre (läs mera på https://coachförbundet.se/vad-gor-en-coach/).

 Havening 
En forskningsbaserad metod som med hjälp av viss beröring lugnar nervsystemet. Havening är en effektiv metod för hantering av stress och känsloreaktioner av olika slag. Havening har flera användningsområden och finns ofta som ett komplement till annan behandlingsform, coaching och terapi. Havening kan utföras själv av en person, så kallad självhavening, eller med hjälp av en utbildad person (läs mera på https://www.havening.se/). Havening är ett fält inom neuroscience (läs mera på  https://www.havening.org/).

Mental Tränare
Mental träning går ut på personlig utveckling i önskad riktning. Den mentala träningen innehåller flera olika delar med tekniker och metoder för att skapa de bästa förutsättningarna att må bättre, fungera bättre och prestera bättre. Det är en blandning mellan att få medvetenhet och kunskap om hur det fungerar i mentala och fysiska processer samt actionbaserade delar som handlar om att agera för att få ett nytt eller önskat resultat. Mental träning är en systematiskt utarbetad, långsiktig och vetenskaplig träning av mentala processer. Den Mentala träningen kan bland annat användas för att förbättra självkänslan, påverka både inre och yttre stress, förbättra den fysiska hälsan, öka koncentrationen, förbättra minnet, öka prestationer och hitta dina unika talanger och förmågor. Mental träning kan användas på individnivå eller för grupper (läs mera på https://www.mentalatranarforbundet.se/mental-traning/).