Karna Wiberg heter jag. Jag är en kvinna som nu, enligt samhällets normer, kan titulera mig som en medelålders kvinna. Jag gillar att se på mig själv som medelålders, det känns betryggande för mig, som att ungdomens ovisshet är över och att den unga vuxnas ignorans börjar övergå i en mera medveten tids era. Till yrket är jag i botten utbildad kiropraktor och har jobbat många år med den fysiska kroppen och träning. Jag har under årens gång kompletterat min fysiska utbildning med ett antal utbildningar inom bland annat coaching, NLP och hypnos. Detta för att jag har en stor nyfikenhet i att försöka förstå den komplexa helhet det är att vara människa. Jag vill förstå varför jag beter mig som jag gör, varför andra beter sig som de gör samt varför och hur vi påverkar varandra. Varför blir vi sjuka? Varför blir vi frisk? Varför är vissa nedstämda, deprimerade och utbrända? Varför är vissa glada, lyckliga och verkar kunna vända det som sker till en framgång? Mitt sökande efter svar har presenterat mig för det som bland annat kallas det omedvetna sinnet (the subconscious mind). Denna delen av oss som till stor del styr många av våra tankevanor, känslor och beteenden. Jag blev snabbt väldigt nyfiken på denna del som alltså styr stor del av ”den vi idag är som person och vad vi gör”, fast vi inte medvetet vet varför vi är som vi är eller gör som vi gör.

För 3 år sedan befann jag mig på en plats i mitt liv där jag önskade en större förändring. Jag har genom mitt liv haft perioder då jag varit nedstämd, utmattad och ledsen. Jag har blivit gammal nog för att se att detta hade utvecklats till återkommande mönster. Mönster som jag inte längre ville ha i mitt liv. Jag valde att göra något lite mera drastiskt för att se om jag kunde finna nya vägar. Jag valde att avsluta mitt arbete, säga upp min lägenhet och bege mig ut i en värld där det var en pågående pandemi. Begränsningar under pandemin ledde mig till resmål jag annars inte hade valt. Jag hamnade efter en tid i Costa Rica där jag träffade en shaman. Shamanismen var för mig helt okänd innan detta möte. Ett möte som lett till att jag nu sedan 2,5 år tillbaka går som lärling hos denna shaman. Idag vet jag mera om shamnismen även om det finns oändligt mycket kvar att lära. Min lärare använder gamla traditioner som verktyg till inre läkning och spirituell kunskap för medvetandeutveckling. Det är en häftig mix av traditionella ceremonier med sånger och trumma, återupptäckandet av den spirituella världen blandat med modern psykologi.

Lärlingskapet hjälper mig att utveckla mitt medvetande, att hitta nycklarna till min personliga frihet, att känna glädje i livet och att uppleva inre frid. Att vara lärling på detta sätt visade sig vara ett djupdyk i mitt eget inre, att våga möta det jag inte vill se inom mig själv, att omvärdera mina trossystem och att bit för bit medvetet bygga mig till den person jag vill vara. Jag har hittills lärt mig ännu mera om det omedvetna sinnet, om hur vi styrs av gamla trauman, försvar, trossystem, behov, förhoppningar och längtan. Jag har deltagit i många ceremonier, genomgått mycket inre läkning och medvetet, och många gånger smärtsamt, förändrat delar av mig som jag själv inte valt medvetet men som jag trott är jag. Någonting börjar nu att formas, jag tror att jag börjar ta en mera medveten form. Idag befinner jag mig delar av året hos min shaman i Costa Rica där jag fortsätter mitt lärlingskap och resterande tid bor jag i Västerås där jag driver min klinik i lokalerna hos First Class gym i Punkthuset i centrala Västerås. På min klinik erbjuder jag kiropraktiska behandlingar, personlig träning, healingbehandlingar samt coachande samtal. Utöver detta erbjuder jag föreläsningar, shamanska ceremonier samt retreat.