Aktuellt just nu!

VI ÄR I SVERIGE
Vi är tillbaka I Sverige efter ytterligare månader hos vår Shaman i Costa Rica. Vi är väldigt glada att nu kunna dela ytterligare kunskap med er. Under kommande halvår kommer vi att erbjuda olika möjligheter för dig att träffa oss beroende på vad du önskar söka utveckling inom, ha stöd i eller hjälp med.

SHAMANSK CEREMONI LÖRDAGEN DEN 11/2
Vi startar med att erbjuda en ceremoni lördagen den 11/2. Det blir två ceremonier i en. Vi kommer att starta med en kakaoceremoni som direkt efter följs av en tobaksceremoni. Vi väljer att kombinera medicinalväxterna kakao och tobak i en och samma ceremoni. Detta för att dessa två medicinalväxter kompletterar varandra väldigt väl. Kakaon ger en mjuk ingång i ceremonin, ökar din mottaglighet och öppnar ditt omedvetna för läkande och lärande. Tobak i den form vi använder den i ceremoni är idag unik i Sverige. Tobak har en stark rensande och läkande effekt och upplevs av många som mycket kraftfull. Denna kombination av plantmediciner ger dig möjligheten att öka kontakten med ditt inre och rensa såväl kroppsligt som mentalt och själsligt. Under båda dessa ceremonier så kommer vi att guida dig och ditt omedvetna med shamanska sånger, så kallade ikaros, och trumma. För dig som vill finns möjligheten att ha ett enskilt samtal med mig och Alexander innan ceremoni. Detta ger dig möjligheten att dela din intention med oss samt berätta vart du befinner dig i ditt liv och vad du önskar ha hjälp med.

NÄR: Lördag 11/2. Ceremonin startar klockan 18.00. Enskilda samtal äger rum under dagtid. Det finns ingen given sluttid på ceremonin då vi ej vet innan hur lång den kommer att vara. Men du kan räkna med ca: 3-4 timmar. Mera specifik information sänds ut då vi mottar din anmälan.

VAR: Ekevägen1, 723 41 Västerås.

PRIS: 1.500kr.

ANMÄLAN & FRÅGOR: ceremonysweden@skiff.com eller info@karnawiberg.se

KIROPRAKTISKA BEHANDLINGAR, HEALING & COACHANDE SAMTAL
På det rullande veckoschemat finns möjligheter för kiropraktiska behandlingar om du vill ha hjälp med din fysiska kropp, healing sessioner för dig som önskar ha hjälp med en kombination av det fysiska, mentala och själsliga samt coachande samtal för dig som önskar utveckling inom det mentala och själsliga. Dessa behandlingar bokas online via länken nedan eller via e-mail till info@karnawiberg.se.

https://ww1.clinicbuddy.com/patients/view_available_bookings.php?clinic=42&style=green1&terapeut=&headercolor=db7fd0

YTTERLIGARE INFORMATION
Utöver detta kommer vi erbjuda löpande kakao- och tobaksceremonier, föreläsningar samt samtal i grupp. Ytterligare information kommer varefter aktiviteterna spikas i planeringen. Är du intresserad av att ta del i nyhetsutskick så sänd din e-mail till info@karnawiberg.se så lägger jag till dig på nyhetslistan.