Retreat

Planering inför andra halvan av 2023 sker för fullt. Nedan finns information om vårat shamanska 4-dagars retreat. För tillfället finns inget satt datum. För mera information om vad som sker i planeringen skicka e-mail till info@karnawiberg.se så lägger jag till dig på vår maillista med aktuella händelser. 

Öka ditt medvetande-Shamanskt retreat

Nu har du möjligheten att delta på ett unikt retreat i naturnära miljö. Detta retreat har sitt fokus kring expansionen av ditt medvetande. Retreatet innehåller en fusion av flera olika läror för att guida dig på ett medvetet såväl som omedvetet plan för att du skall kunna göra de förändringar du önskar se i ditt liv. Retreatet innehåller shamanska läror och traditionella ceremonier med medicinalväxterna tobak och kakao, så kallade mästarplantor. Dessa medicinalväxter har använts sedan tidernas begynnelse inom shamanska traditioner för läkning och rening samt att expandera medvetandet. Tillsammans med shamanska sånger, så kallade ikaros, och trumma bjuder mästarplantornas ande in dig på en resa i ditt inre. Utöver ceremonierna sker en föreläsning och det erbjuds samtal kring hur det omedvetna sinnet (the subconscious mind) påverkar dina tankar, känslor, beteenden och hur du kan expandera ditt medvetande. Det finns tid för att du på ett medvetet plan skall kunna arbeta med de förändringar som du önskar under guidning av coacher. För att ytterligare sätta dig i kontakt med ditt eget inre innehåller retreaten olika upplevelser som hjälper dig att öka din uppmärksamhet och skärpa ditt fokus. Du erbjuds hathayoga, meditation, anknytning till naturen, stillhet, tystnad samt god och näringsrik vegetarisk mat.

Shamanska ceremonier

Tobaksceremoni: Mästarplantan tobak anses i de shamanska traditionerna vara en kraftfull helig planta som kan hjälpa till att läka många tillstånd på såväl kroppslig, mental som själslig nivå. Ackompanjerad av ikaros och trumma, i en rituell och helig miljö, blir mötet med tobakens ande en priviligierad stund för att återknyta dig med din inre vishet och den osynliga världen. Dessa ceremonier hjälper dig att öka din medvetenhet kring dig själv, kring dina val och hjälper dig att öka din inre frid. Under tobaksceremonierna kommer du att inta en tobakspasta bestående av organisk tobak och andra medicinalväxter. Du kommer inte att röka tobak under dessa ceremonier.

Kakaoceremoni: Mästarplantan kakao är en medicinalväxt som ger styrka, vitalitet och livskraft samtidigt som den har en mjukhet med sin hjärtöppnande effekt. Låt mötet med mästarplantan kakao, tillsammans med ikaros och trummans vibrationer, öka din styrka, öppna ditt hjärta, öka din självkärlek, ompröva dina trossystem samt hjälpa dig att se och uppskatta det du redan har i ditt liv. Kakaon tillagas från sin råa form tillsammans med medicinalväxter och intas som dryck under ceremonin.

 Föreläsning & samtal i grupp samt tid för individuellt arbete under guidning av coacher

Föreläsning: Föreläsningen kommer att handla om det omedvetna sinnets roll i ditt liv. Hur det påverkar dina tankar, känslor och beteenden. Och hur detta sker oavsett om du är medveten om det eller inte. Föreläsningen knyter an denna kunskap till inlärning, det vill säga hur du kan förändra dina tankar, känslor och beteenden som du idag anser vara ogynnsamma för dig och ersätta dem med sådana du finner mera gynnsamma för att du ska gå i den riktning som du önskar. Föreläsningen innehåller även hur du kan använda din kreativa tanke i skapandet av ditt liv och din person samt hur du kan sätta mål i ditt liv som ger dig en meningsfull styrning inför många av de val du tar varje dag i ditt liv.

Samtal i grupp: Denna tid finns för att att du skall ha möjlighet att ställa frågor angående föreläsningen och ceremonier samt få möjligheten att både dela i gruppen (om du så önskar) samt ta del av andras frågor och upplevelser.  Vi vet att integration många gånger kräver tid. Och ibland så har vi inga frågor direkt efter att ha upplevt någonting eller till exempel tagit del av en föreläsning. Så vår önskan är att skapa ett flyt under detta retreat där du har tiden som behövs för integrering samt även möjlighet till att ställa de frågor eller dela de funderingar som uppstår inom dig.

Individuellt arbete under guidning av coacher: Under denna tiden är vår önskan att du skall få möjligheten att lägga tid på det som är viktigt för just dig. Att du skall kunna få stöd och möjlighet till eventuella frågor angående det interna arbetet som är viktigt för dig just då. Under denna tid som är avsatt för individuellt arbete så kommer coacher finnas tillgängliga för att stötta dig och möta eventuella frågeställningar.

Meditation & Hatha Yoga

Meditation: Meditation kan användas för många ändamål. Det finns förmodligen lika många definitioner på meditation som det finns meditationsutövare. Du kommer under detta retreat att få ta del av guidade meditationer för att få stöd och hjälp till bland annat nedvarvning, fokus och koncentration samt att vara i kontakt med din andning och ditt inre. Oavsett om du är en van eller ovan meditationsutövare så är vår önskan att du skall hitta det som fungerar för dig och ditt liv. Där meditation med sitt centrum i stillheten och varandet kan vara en nyckel i det egna framgångskonceptet.

Hatha Yoga: Hatha Yoga är en stillsam Yoga där vi kommer att hålla olika positioner, så kallade asana, under ett antal minuter. Denna yogastil är nära besläktas med meditationen där kärnan handlar om det som sker på din insida. Så Hatha Yogan kommer precis som meditationen att hjälpa dig att vända dig inåt. Att vara i dig själv och även få kontakt med din kropp och de energikanaler, chakran, som finns i dig.

 

Vi som håller i retreaten

Karna Wiberg

”Mitt driv och nyfikenhet för att veta mer, förstå mer och att utvecklas har tagit mig på en spännande och glädjefylld, men även tung och mörk, resa genom livets många olika nyanser. Som yrke har jag drivit eget företag som Leg. Kiropraktor, coach och utbildare inom neuro lingvistisk programmering samt stresshantering. För två år sedan tog jag beslutet att stänga min praktik för att ge mig ut på en resa med okänd slutdestination. Resan förde mig till Costa Rica där jag fann min Maestro som ger mig kunskaper inom shamanism, spiritualitet och psykologi. Detta gör att jag ständigt utvecklas och samtidigt lär mig att bistå andra i sin utveckling och inre läkning på ett djupt plan. Utvecklingen av medvetandet är en central del i lärandet och läkandet som hjälper oss att finna våra egna unika egenskaper och skapa oss själva till den person vi vill vara. Jag känner mig otroligt priviligierad att nu ha möjligheten att bjuda in dig till ett möte med mästarplantorna kakao och tobak i shamanska ceremonier ackompanjerat av ikaros och trumma. Dessa retreat är en vacker fusion av många läror som alla har ett gemensamt mål, att expandera ditt medvetande och leda dig mot den person du vill vara och det liv du vill leva.”

Daniel Ringh

”Min nyfikenhet på vad som är möjligt och strävan efter att uppnå och upprätthålla en balans i livet har givit mig många verktyg och spännande upplevelser. Jag förstod tidigt i livet att allt är möjligt och drivs av att utvecklas samt att dela med mig av mina erfarenheter och kunskaper. Jag är på en resa där jag börjat med att jobba med kroppen genom kost och näring, utvecklat det till att som Naprapat hjälpa människor med fysiska besvär. Tidigt i min karriär såg jag behovet av medvetenhet och vikten av kommunikation och valde att utbilda mig inom Neuro Lingvistisk Programmering med inriktning på Neuro semantik som utvecklat mina kunskaper inom det mentala och känslomässiga planet. Inom utbildningen ingick hypnos som blev min grej och jag har sedan flera år hjälpt människor behandla fobier, trauman och andra besvär. För 4 år sedan började jag känna ett kall och en stark dragningskraft mot shamanism. En värld jag började utforska i Sverige och som tog mig på en resa till Costa Rica. Här mötte jag min Maestro och ett snabbt omvälvande beslut gjorde att jag valde att flytta hit, jag hade hittat det jag sökt efter så länge. Det jag hittat är något jag nu med glädje vill dela med mig vidare av genom de ceremonier som vi har möjlighet att erbjuda och jag välkomnar dig att tillsammans med oss att utforska och ta fram det bästa inom dig.”

 

Alexander Westholm

”Med fördjupad förståelse för mänskliga beteenden och mönster är jag mitt uppe i en omvälvande transformation. Arbetet med Mästarplantorna Kakao och Tobak har skänkt mig ett stort mod och en stark drivkraft för att utmana mina rädslor som står i vägen för skapandet av det liv jag vill leva. Gamla trossystem och falska övertygelser byts mot acceptans, nyfikenhet och nya sanningar. När Shamanismen och spiritualitet på ett otroligt sätt gjorde entré i mitt liv visade sig synkronisiteten från sin vackraste sida. Den resa jag påbörjade med en introvert Camino de Frances har övergått i dagligt arbete med min personliga utveckling, spiritualitet och livfulla shamanska ceremonier med ikaros och tumma. Jag bjuder nu in och välkomnar dig till min värld, en värld som många inte visste fanns.”