Jag lämnade Sverige för cirka 3 år sedan. Avslutade jobb och boende, packade min ryggsäck och begav mig ut på en resa i både den yttre och den inre världen. Min önskan var för mig att få tid för mig själv, tid att finna svaret på alla frågor i mitt inre. Hitta hur jag finner mening med det som sker, hur jag skapar inre frid, glädje och harmoni, hur jag känner mera kärlek och en djup meningsfullhet. Jag sökte svar på frågor som jag gissar finns i de flesta människor som funderat över sig själva och världen.

Just nu är jag tillbaka i Sverige och driver återigen min kliniken samt anordnar ceremonier och retreat. De senaste 3 åren av mitt liv har med tydlighet visat mig att livet sällan blir vad jag tänkt, men tydligen så blir det som det ska. 

Resan var en av alla startpunkter jag skapat i mitt liv. Resan fick symbolisera att jag följde mitt inre och provade nya sätt för mig. Jag inser att min inre och yttre resa ständigt fortsätter, oavsett geografisk plats, oavsett vad jag gör. Mina tankar och reflexioner finns under olika rubriker: 

  • Min resa i det yttre där jag beskriver vart jag befinner mig och olika upplevelser som följer med dessa platser.
  • Min resa i det inre där jag beskriver vad som sker i min personliga utveckling och hur jag upplever det som sker.
  • Insikter där du kan läsa om de insikter som kommit till mig under resan.
  • Mitt år med shamanen där jag beskriver vissa saker kopplade till mitt lärlingsskap inom shamanismen.
  • Utbildning där du kan se vad som är aktuellt för dig som vill delta i våra ceremonier, retreat, föreläsningar, samtal i grupp mm.
  • Vardag är du ser vad som sker då jag är på hemmaplanen i Sverige.

Jag har valt att dela upp det på detta sättet för att du som vill följa mina inlägg skall kunna välja vad du är intresserad av och önskar läsa om.